Zoeken op auteur 'Frans Devenyns'

Sociale voorzieningen voor studenten van Vlaamse hogescholen

Dirk Coenjaerts | Frans Devenyns

2008, Nummer 4

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw zijn er toelagen van de overheid beschikbaar voor de sociale voorzieningen voor studenten van de Vlaamse universiteiten. Na decennia van protest bij de hogescholen voor eenzelfde behandeling, werd midden jaren negentig ook voor hen een tot op vandaag lagere financiering vastgelegd. Bovendien werd naast elke hogeschool een aparte VZW1 opgericht. Ook dat is anders dan aan de universiteiten, waar een geïntegreerd model gevolgd wordt. Tegenwoordig streeft de overheid naar een gelijke behandeling van hogescholen en universiteiten. De budgetten worden vanaf 2009 gelijkgetrokken en er wordt op het hoogste niveau gediscussieerd over een mogelijke integratie van de afzonderlijke VZW’s binnen de hogescholen.
Wij schetsen eerst kort de totstandkoming van de decretale regelgeving voor universiteiten en hogescholen. Vervolgens gaan we kort in op de inhoudelijke opdracht van de sociale voorzieningen. In een derde deel focussen we wat uitgebreider op toekomstige ontwikkelingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.