Zoeken op auteur 'Olchert Brouwer'

Enige persoonlijke reflectie uit de Reviewcommissie

Olchert Brouwer

2013, nummer 1

In het afgelopen jaar waren we getuige van een belangrijke verandering in de verhouding tussen de overheid en de door haar bekostigde universiteiten en hogescholen. De analyse en de voorstellen van de com- missie-Veerman in het rapport Differentiëren in drievoud werden in het algemeen positief ontvangen. Een opvallende suggestie uit het rapport is, dat de overheid het voortouw neemt om het stelsel in de gewenste richting te krijgen. Die uitnodiging is met de Strategische agenda van staatssecreta- ris Halbe Zijlstra aanvaard. Dat leidde in 2011 tot de hoofd- lijnenakkoorden, met de VSNU en op enige afstand ook met de HBO-raad. De HBO-raad heeft die afstand in het vervolg zorgvuldig gecultiveerd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Meten is meten, niet altijd weten

Olchert Brouwer

2012, nummer 5

Onlangs nam Karl Dittrich afscheid van de NVAO. Hij is de laatste van de founding fathers die vertrekt; als geen ander is hij hét gezicht van het toezicht op de kwaliteit geworden. Ook al is een regelmatige verversing in besturen gezond, hij zal worden gemist.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Small is beautiful?

Olchert Brouwer

2012, nummer 4

Schaalvergroting is uit. Dat wil zeggen: in het onderwijs. Veel missers in onder meer hbo en mbo worden aan de schaalvergroting van hbo toegeschreven. Buiten het onderwijs gaan we er onverdroten mee door.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Deeltijdonderwijs: einde of nieuw begin?

Olchert Brouwer

2012, nummer 3

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Niet in control?

Olchert Brouwer

2012, nummer 2

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Rendement: wie gaat erover?

Olchert Brouwer

2012, nummer 1

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column