Zoeken op auteur 'Jan J. de Jong'

Hanzehogeschool Groningen op zoek naar de eigen identiteit

Jan J. de Jong | Arwin Niemis

2012, nummer 3

Branding is de afgelopen jaren hip geworden in de marketing en communicatie van het Hoger Onderwijs. Evenwel kan branding een zeer serieuze bijdrage zijn aan het succes van strategische planvorming met zowel grote werking naar de interne gemeenschap als externe stakeholders. Aan de hand van de casus Hanzehogeschool Groningen laten
de schrijvers zien welke stappen zij hebben doorlopen. Met een begin bij het zoeken naar de eigen identiteit tot de implementatie en storytelling binnen de hele organisatie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering