Zoeken op auteur 'Marc van der Meer'

Regie op samenwerking en leerproces in vijf modellen

Aimee Hoeve | Marc van der Meer | Hester Smulders

2013, nummer 2

In het middelbaar beroepsonderwijs is de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven een prominent en actueel onderwerp, dat traditioneel vorm krijgt via de beroepspraktijkvorming en bij het vormgeven van de kwalificatiedossiers. Deze vorm van samenwerking heeft antecedenten die teruggaan tot in de ontwikkeling van het leerlingstelsel, werd op bestuurlijk niveau bepleit door de Commissie Rauwenhoff (1990) en Van Veen (1993), en is vastgelegd in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (1996).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Kwaliteit

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.