Zoeken op auteur 'Ad de Graaf'

Kiezen voor kwaliteit!

Ad de Graaf | Roeland Smits

2010, Nummer 5

Differentiëren in drievoud, zo luidt de titel van het advies van de commissie-Veerman. Maar de ondertitel (‘omwille van
kwaliteit en verscheidenheid in het hoger onderwijs’) is nog belangrijker dan de titel zelf. Immers, in die ondertitel komt
de échte ambitie van de commissie-Veerman tot uitdrukking. Het gaat primair om kwaliteit; differentiatie, of zo men wil:
verscheidenheid, is een belangrijke voorwaarde om deze kwaliteit te kunnen verwezenlijken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Profilering