Zoeken op auteur 'Bert Tieben'

Meer vrijheid voor het hoger onderwijs

Djoerd de Graaf | Bert Tieben

2010, Nummer 2

De scheiding tussen hoger beroepsonderwijs en universiteit krijgt veel aandacht. Maar niemand heeft het over de echte breuklijn in het hoger onderwijs: het onderscheid tussen publiek bekostigd en niet-bekostigd particulier hoger onderwijs. In het belang van een gelijk speelveld zouden alle aanbieders in het hoger onderwijs toegang moeten krijgen tot overheidsfinanciering. Met name opleidingen in de masterfase of in het postinitieel onderwijs lenen zich hiervoor. Het marktfalen dat de overheid met de bekostigingsregels wil corrigeren voor dit onderwijssegment is kleiner.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit