Zoeken op auteur 'Cis Van den Bogaert'

Hoe kijkt het Vlaams hoger onderwijs naar de toekomst?

Cis Van den Bogaert | Isabelle De Ridder

2013, nummer 3

Het hoger onderwijs vervult in onze huidige maatschappij een belangrijke rol als verstrekker van opleiding en vorming aan jongeren en volwassenen. Maar deze maatschappij evolueert. Zal het hoger onderwijs in zijn huidige vorm die bijzondere plaats blijven innemen? In een omstandig advies ging de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) na wat de maatschappelijke trends zijn die de koers van het Vlaamse hoger onderwijs mee bepalen, de uitdagingen die hiermee gepaard gaan en de manier waarop het hoger onderwijs hierop kan inspelen. Dit artikel geeft de grote lijnen van dit Vlor-advies weer en gaat in op een aantal concrete aanbevelingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Van secundair naar hoger onderwijs: de brug als ontmoetingsplaats

Cis Van den Bogaert | Saskia van Bueren | Joke Denekens

2010, Nummer 1

Beperkte slaagkansen van startende studenten blijven een constante zorg voor het hele onderwijsveld. De impact daarvan is groot op de individuele student, op instellingen voor hoger onderwijs en op onze samenleving, die meer hoogopgeleiden nodig heeft om succesvol deel te nemen aan de kenniseconomie. Dit artikel geeft aan hoe het hoger onderwijs waardevolle initiatieven kracht kan bijzetten door concrete samenwerking met het secundair onderwijs. Hierbij staat het concept van de brug als ontmoetingsplaats centraal. Verder beschrijft het artikel hoe de Universiteit Antwerpen dit concept tracht te concretiseren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.