Zoeken op auteur 'Betty Feenstra'

Minder uitval in hoger onderwijs

Maaike Beuving | Lilian Callender | Betty Feenstra

2008, Nummer 4

Geheel in de pas met de kabinetsambitie om ervoor te zorgen dat de helft van Nederland hoger opgeleid wordt, is de instroom in het hoger onderwijs de afgelopen jaren enorm gestegen. Helaas zijn de rendementen gemiddeld niet toegenomen, omdat veel studenten tijdens hun studie afhaken of kiezen voor een andere studie dan ze mee waren gestart. De eerste periode is daarbij het meest kwetsbaar. Zowel in het hbo als in het wo vallen grote groepen studenten uit of switchen van opleiding in het eerste jaar (30 procent in het hbo en 25 procent in het wo). Waardoor komt deze uitval? Wat is er aan te doen? De Onderwijsraad bracht advies uit aan de minister over dit onderwerp. Een speciale rol was in dit advies weggelegd voor studentenhuisvesting. Hoe kan volgens de Onderwijsraad de uitval in het eerste jaar van het hoger onderwijs worden teruggedrongen en hoe kan ook studentenhuisvesting hieraan bijdragen? De raad concludeert dat er meer varianten voor studentenhuisvesting liggen tussen internaat en containers.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.