Zoeken op auteur 'Gea van Zutven'

Ruim baan voor talent met Flexibele Toelating

Ankie Hendriks | Ger Olsder | Minke Wolters | Gea van Zutven

2008, Nummer 4

Kunnen studenten die niet over de juiste diploma’s beschikken toch even talentvol zijn binnen het hoger onderwijs? Is het de moeite waard om kandidaten flexibel toe te laten? En hoe selecteer je potentiële studenten die uiteindelijk gelijkwaardig moeten zijn aan de wettelijk toelaatbaren? Fontys Hogescholen kreeg de kans om hier de afgelopen drie jaar mee te experimenteren als onderdeel van het project ‘Ruim baan voor talent’ van het ministerie van OCW. Hoe heeft Fontys het experiment aangepakt en wat zijn de resultaten?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Fontys Competentie Wijzer (FCW) spil bij kansrijk doorstromen naar het hbo

Ankie Hendriks | Paul van der Plas | Gea van Zutven

2008, Nummer 2

Kernproblemen in de aansluiting met het hoger beroepsonderwijs zijn de weinig flexibele overgang vanuit voortgezet en middelbaar beroepsberoepsonderwijs en de uitval en vertraging in de propedeuse. Vanaf 2002 werken Fontys Hogescholen en de regionale ROC’s in Brabant en Limburg samen aan een goede doorstroom en aansluiting, die aanhaakt bij de innovaties in het hbo en mbo. De ontwikkeling van de Fontys Competentie Wijzer (FCW) is een belangrijk initiatief hierbij. De FCW is ontwikkeld als instrument voor de student in het middelbaar beroepsonderwijs om te onderzoeken of een vervolgstudie in het hbo iets voor hem is.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.