Zoeken op auteur 'Paul Garre'

Een ISO-gecertificeerd kwaliteitssysteem als brug tussen beleid en realisatie

Paul Garre

2009, Nummer 4

De HUB heeft in 1994 gekozen voor de stapsgewijze invoering van een ISO-gecertificeerd kwaliteitssysteem in de ondersteunende diensten en het onderwijs. De kwaliteitsborging omvat zowel de beleidsvorming als de onderwijsontwikkeling en -uitvoering. Na een implementatietraject van vijftien jaar, in een woelige periode van fusie, herstructurering en associatievorming, flexibilisering en academisering, staan de meeste prestatie- en tevredenheidsindicatoren van de hogeschool-universiteit op groen. Dit artikel probeert te duiden welke factoren in grote mate hebben bijgedragen tot het omzetten van vrome beleidsintenties in harde realisaties. De aandacht gaat vanzelfsprekend ook uit naar de opportuniteiten ter verbetering die zich nog aandienen, meer bepaald wat betreft de beleidsaanpak van het kwaliteitsteam. Daarbij worden lessen getrokken uit het kwaliteitscultuuronderzoek dat sedert enkele jaren loopt aan de HUB en dat het meer technische kwaliteitsbeleid van de instelling flankeert.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.