Zoeken op auteur 'Derek Jan Fikkers'

Het valoriseren geleerd

Derek Jan Fikkers | Frank Zuijdam

2013, nummer 1

Van ‘kennis naar kassa’ is tegenwoordig een veelgehoord adagium. Het geeft kernachtig de groeiende aandacht weer voor de commerciële benutting van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. De overheid wil dit verzilveren of valoriseren stimuleren en heeft daartoe verschillende programma’s in het leven geroepen. Het Subsidieprogramma Kennisexploitatie – gericht op business development bij de kennisinstellingen – is er daar één van. Onlangs is het programma door Technopolis geëvalueerd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Van wens naar werkelijkheid

Koen van Dam | Derek Jan Fikkers

2006, Nummer 3

Het rapport Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers laat zien dat het huidige universitaire loopbaanbeleid tekortschiet. Promovendi en postdocs zijn zeer ontevreden over hun carrièreperspectieven binnen de Nederlandse wetenschap. Hierdoor gaat veel talent verloren voor de wetenschap. Naast het feit dat Nederland relatief gezien al een lage instroom aan promovendi heeft, lijken slechte carrièreperspectieven voor jonge excellente onderzoekers het belangrijkste obstakel voor een groeiende kenniseconomie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.