Zoeken op auteur 'Dirk van Damme'

Massificatie

Dirk van Damme

2022, nummer 1

Toen het hoger onderwijs in West-Europa zo ongeveer rond de jaren zeventig sterk begon te groeien, beschouwde vrijwel iedereen dat als een zegen en een wissel op een rooskleurige toekomst. De afkeer tegen de oude, elitaire universiteit was groot; de deuren moesten worden opengegooid. De kwantitatieve groei van het aantal studenten betitelden we – vooral in Vlaanderen –als ‘democratisering’, omdat jongeren uit sociale lagen die voordien van hoger onderwijs uitgesloten waren gebleven, nu ook toegang kregen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Rubriek: Column

Interview - Dirk Van Damme

Dirk van Damme | Elma Drayer

2021, nummer 1

Tegen de stroom in blijft Dirk Van Damme, onderwijsexpert bij de OESO, vasthouden aan het meritocratisch ideaal. Natuurlijk zijn er schadelijke neveneffecten, maar wat is het alternatief? ‘Ik denk dat wij ons in Europa niet te sterk moeten laten beïnvloeden door discussies die heel relevant zijn in de Verenigde Staten.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Meritocratie

Rubriek: Interview

Maak divergentie op een verstandige manier zichtbaar

Dirk van Damme

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Binariteit | Differentiatie en Binariteit | Diversiteit

Hoger onderwijs als internationale koopwaar

Guy Aelterman | Dirk van Damme

2018, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar | Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Bologna

Wat is straks een diploma waard?

Dirk van Damme

2018, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar | Kwaliteit

Grote verschillen, kleine gevolgen

Dirk van Damme

2015, nummer 4

Het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland deelt een gemeenschappelijk verleden, maar tegenwoordig zijn er aanzienlijke verschillen in beleid en bestuur. Dirk Van Damme onderzocht of die ook tot andere resultaten leiden. Waar is de sociale mobiliteit hoger? Welke studenten zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Toe aan rust? Nee, er is storm op komst

Dirk van Damme

2014, nummer 3

Het is naïef, vindt Dirk Van Damme, om te denken dat het hoger onderwijs eindelijk eens rust en stabiliteit verdient. Er komen immers mondiale veranderingen aan die bedreigender zullen zijn dan de hervormingen die uit Bologna voort- kwamen. Hoog tijd dat bestuurders en beleidsmakers zich daarop voorbereiden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Heilige huisjes

Dirk van Damme

2010, Nummer 5

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Kennis delen

Dirk van Damme

2010, Nummer 4

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Pedagogisch optimisme

Dirk van Damme

2010, Nummer 3

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Veerman en de Open Universiteit

Dirk van Damme

2010, Nummer 2

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Innovatie en hoger onderwijs

Dirk van Damme

2010, Nummer 1

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column