Zoeken op auteur 'Marijk van der Wende'

Er is flinke druk nodig

Marijk van der Wende

2021, nummer 4

Verbazing alom toen de Franse president Emmanuel Macron in 2017 het European Universities Initiative aankondigde. Wat nu: oude wijn in nieuwe zakken? Niets geleerd van voorgaande pogingen? Argwaan ook: Frans centralisme, topdowninterventie van de Europese Commissie in een sector (onderwijs) waar ze niet over zelf gaat? Ach, zegt nu een oud-medewerker van de Commissie, ‘wellicht wederom une fausse bonne idée’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Alliantie | Europa

Durf extreem te denken

Frans van Vught | Marijk van der Wende

2020, nummer 5

Wat de coronacrisis ons leert

Strategische analyse in het hoger onderwijs vraagt in het postcoronatijdperk om een nieuwe aanpak, betogen Frans van Vught en Marijk van der Wende. Om relatieve onvoorspelbaarheid te lijf te gaan, heb je volgens hen een combinatie nodig van een proactieve en een reactieve analysemethode.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Crisis management

Geef de student meer ruimte en verantwoordelijkheid

Harry de Boer | Marijk van der Wende

2020, nummer 3

Bevindingen van de Commissie beleidsdoorlichting hoger onderwijs

De eens vermaarde Nederlandse sturingsfilosofie is aan slijtage onderhevig. De uitgangspunten zijn onduidelijk en voor de positie van de student is nauwelijks aandacht. Het is daarom tijd, betogen Marijk van der Wende en Harry de Boer, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden te verhelderen. Zo kom je tot een toekomstbestendig beleid – mét oog voor de rol van de student.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Natuurtalent is niet genoeg

Marijk van der Wende

2019, nummer 3

Hogeronderwijsbestuur maakt werk van professionalisering

De Nederlandse universiteiten behoren tot de wereldtop, maar voor het besturen ervan heeft opvallend genoeg haast niemand doorgeleerd. Daar komt vanaf 2020 verandering in dankzij een nieuw programma bestuurlijk leiderschap. Projectleider Marijk van der Wende licht toe.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Leiderschap

Onzekerheid troef na brexit

Jurgen Rienks | Marijk van der Wende

2018, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar

De Nieuwe Zijderoute

Marijk van der Wende

2017, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Op zijden voeten

Marijk van der Wende

2015, nummer 4

Globalisering en het hoger onderwijs: een onderzoekobject dat altijd in beweging is. Dit jaar heb ik mij verder verdiept in de rol van China op het wereldtoneel van hoger onderwijs en onderzoek. Wordt China de leider van de 21ste eeuw?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Vroeger was niet alles beter

Marijk van der Wende

2015, nummer 3

Marijk van der Wende, founding dean van het Amsterdam University College, deelt de zorgen om de teloorgang van de humanistische traditie in het wetenschappelijk onderwijs. Tegelijkertijd vindt ze dat het debat lijdt onder valse tegen- stellingen. Een hedendaagse versie van het klassieke humanistische ideaal is volgens haar heel wel mogelijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toezicht

Wij eisen lente

Marijk van der Wende

2015, nummer 2

Ik was nog zo gewaarschuwd toen ik naar Harvard ging voor mijn sabbatical: “Boston, brrr, veel te koud!” Ik besteedde er geen aandacht aan, tenslotte ging ik voor de acade- mische kwaliteit en niet voor het klimaat. Ik had de uitnodiging uit Berkeley naast me neergelegd, want daar was ik al eens geweest, dus minder interessant. Mijn collega daar stuurde aanbevelingsbrieven voor mijn onderzoeksvoorstel voor Harvard en de afgelopen weken sarcastische mailtjes met strandfoto’s uit California. Of ik het nog steeds naar m’n zin had bij de concurrentie?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Overpeinzing te Harvard

Marijk van der Wende

2015, nummer 1

Ervaringen met vernieuwingen in de praktijk van het hoger onderwijs is een mooi thema voor een sector die vaak prat gaat op historie en traditie. Maar (dus) ook fanatiek wordt bestookt door innovatiegoeroes en consultants als het laatste bolwerk dat fundamenteel zal moeten veranderen als gevolg van nieuwe technologie, marktwerking en globalisering.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Excellentie en selectie in het Nederlandse universitaire onderwijs: tussenstand en perspectief.

Marijk van der Wende

2011, nummer 5

Het internationale debat over hoger onderwijs concentreert zich de laatste jaren sterk op excellentie. Niet in de minste plaats vanwege de toenemende invloed van de internationale rankings. Die definiëren immers het profiel van een topuniversiteit. En hoewel onderzoekskwaliteit daarin een centrale rol speelt, wordt ook de kwaliteit van de
studenten daarbij vaak in een adem genoemd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie | Selectie

Van een melkunie naar een kennisunie

Marijk van der Wende

2007, Nummer 4

Hogeronderwijsbeleid in Europa poogt een antwoord te geven op globalisering en meer in het bijzonder de wereldwijde concurrentie met kennis als primaire factor voor economische groei. De Europese Unie heeft zich tot doel gesteld om ’s werelds meest dynamische kenniseconomie te worden. Veel aandacht gaat daarom uit naar de prestaties in de Europese kennissector: onderzoek, hoger onderwijs en innovatie (de zogenaamde ‘kennisdriehoek’) en naar het oplossen van de ‘Europese kennisparadox’, waardoor beschikbare kennis uit onderzoek te weinig leidt tot innovatie en daarmee tot vergroting van productiviteit en economische groei.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis

Kwaliteitszorg van onderzoek in het hbo

Paul van Deursen | Frank Wamelink | Marijk van der Wende

2007, Nummer 1

Sinds enkele jaren functioneren de lectoren in het hbo waarmee invulling wordt gegeven aan het onderzoek als nieuwe functie van deze sector. In de eerste periode werden evaluaties van de lectoraten op sectorniveau geïnitieerd. Deze hadden een formatief en beschrijvend karakter en werden voornamelijk uitgevoerd in het kader van de beleidsverantwoording op landelijk niveau. Kwaliteitszorg van de onderzoeksfunctie van het hbo zal volgens het wetsontwerp WHOO echter ook tot de verantwoordelijkheid (als onderdeel van de zorgplicht) van de individuele instellingen gaan behoren. In dit kader heeft Hogeschool Utrecht (HU) in 2005 het initiatief genomen een systeem voor de evaluatie en kwaliteitszorg van het onderzoek te (laten) ontwikkelen. De ontwikkeling vond plaats door externe adviseurs in samenwerking met de medewerkers beleid en kwaliteitszorg en de lectoren van Hogeschool Utrecht. Inmiddels wordt het systeem in pilots uitgetest en is disseminatie naar andere hogescholen en breder overleg binnen het hoger onderwijs tot stand gekomen. Hierbij wordt aangesloten bij de KNAW-discussie over een bredere beoordeling van onderzoek, dat wil zeggen niet alleen op basis van de bijdrage aan ontwikkeling van de discipline, maar inclusief een waardering van toepassing en valorisatie als kwaliteit van onderzoek en door middel van het betrekken van een bredere groep van stakeholders bij beoordeling (extended peer review).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: