Zoeken op auteur 'Walter Sermeus'

De casus van verpleegkunde en vroedkunde binnen de Associatie K.U.Leuven

Walter Sermeus

2009, Nummer 2

Het verpleegkundig onderwijs heeft in de voorbije tien jaar een reeks van hervormingen gekend: het Hogeschooldecreet in 1994, de bachelor-masterhervorming in 2003 en recentelijk de hervorming van de vierde graad beroepssecundair onderwijs naar hbo 5 in 2009 (het Vlaamse equivalent van de Nederlandse associate degree). Dit creëert een opleidingscontinuüm voor verpleegkunde van gegradueerde (voorheen gediplomeerde) over bachelor naar master in de verpleegkunde. In de samenwerking tussen hogescholen en universiteiten is vooral het Structuurdecreet van 2003 belangrijk geweest. In artikel 61 is immers voorzien dat hogescholen en universiteiten masteropleidingen in verpleegkunde en vroedkunde, maatschappelijk werk en toerisme kunnen aanbieden. Voor verpleegkunde heeft dit geleid tot een nieuwe opleiding master in verpleegkunde en vroedkunde, die in vier van de associaties (UGent, V.U.Brussel, U.Antwerpen en K.U.Leuven) wordt aangeboden. Dit is een éénjarige opleiding van 60 studiepunten. Overgang tussen de bachelor- en de masteropleiding wordt geregeld via een schakelprogramma van 60 studiepunten. Recentelijk zijn deze vier opleidingen gevisiteerd en geaccrediteerd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bologna