Zoeken op auteur 'Martine de Clercq'

Het samenspel tussen hogescholen en universiteiten

Martine de Clercq

2009, Nummer 2

In deze bijdrage wordt vanuit een historisch perspectief (tegen de achtergrond van de Vlaamse decreten van 1991, 1994, 2003 en 2008) nagegaan hoe de samenwerking tussen universiteit en hogeschool gradueel werd mogelijk gemaakt en uitgewerkt. Er wordt daarbij ingezoomd op een casus, in casu de HUB, de Hogeschool-Universiteit Brussel, als concreet experiment: een unieke samenwerking tussen de hogeschool EHSAL (reeds een fusie van een aantal hogescholen – in 2008 nog met VLEKHO en HONIM) en de universiteit K.U. Brussel, beide ook partners in de Associatie K.U. Leuven. Welke zijn haar uitdagingen en troeven? Hoe kan zij functioneren binnen het LUS (Leuvens Universitair Systeem)? Hoe kan zij in Brussel samenwerken met de partners van de Universitaire Associatie Brussel? In welke mate beantwoordt zij aan het criterium ‘kwaliteit’ en draagt zij op een wezenlijke manier bij aan het wetenschappelijk gefundeerd en praktijkgeoriënteerd onderwijs in het hogeronderwijslandschap? Hoe ervaart zij haar Brusselse missie tegen de achtergrond dat het Brusselse hoger onderwijs qua studentenaantal onder druk staat?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bologna