Zoeken op auteur 'Mirjam Leloux'

De opmars van de academische entrepeneur

Andries Koops | Mirjam Leloux | Florentin Popescu

2014, nummer 5

Onze kenniseconomie vraagt in toenemende mate dat universiteiten, als nieuwe aanjagers van regionale innovatie, hun kennis valoriseren: de entrepreneurial university ontstaat (Etzkovitz, 2003). Valorisatieactiviteiten van ondernemende universiteiten omvatten de volgende activiteiten (Tijsen, 2006): kennisoverdracht (bijvoorbeeld in consultancy of contractonderzoek), technologieoverdracht (bijvoorbeeld het uitgeven van octrooien), en overdracht van producten en diensten via spin-offs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Valorisatie: de keuze van de exploitatiestrategie

Emiel Hoeboer | Mirjam Leloux | Arjan van Rooij

2013, nummer 1

Valorisatie: het tot economische en/of maatschappelijke waarde laten komen van geoctrooieerde kennis blijft een echte uitdaging. De topsector Life Sciences and Health (LSH) wil in 2025 behoren tot de wereldtop, met een bedrijfsleven dat tot de top drie van snelste groeiers in Europa hoort en meer dan 10 procent van zijn omzet in R&D investeert (www.top-sectoren.nl/lifesciences).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis

Een pragmatisch valorisatiemodel

Mirjam Leloux | Peter van der Sijde

2009, Nummer 3

In dit artikel introduceren wij een pragmatisch valorisatiemodel voor universiteiten. We gaan hierbij in op de stappen binnen het valorisatieproces. Vervolgens beschrijven wij in een casestudy hoe dit valorisatiemodel binnen de Universiteit en het Universitair Medisch Centrum van Groningen vorm heeft gekregen. De rol die verschillende partijen in dit valorisatiemodel spelen, wordt ook weergegeven. Beschreven wordt hoe omgegaan wordt met het intellectueel eigendom, hoe dit wordt beheerd en hoe besluitvorming plaatsvindt. Ten slotte wordt aangegeven hoe de verschillende stappen in het proces in Groningen worden doorlopen en gefinancierd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Valorisatie

Een pragmatisch valorisatiemodel

Mirjam Leloux | Peter van der Sijde

2009, Nummer 3

In dit artikel introduceren wij een pragmatisch valorisatiemodel voor universiteiten. We gaan hierbij in op de stappen binnen het valorisatieproces. Vervolgens beschrijven wij in een casestudy hoe dit valorisatiemodel binnen de Universiteit en het Universitair Medisch Centrum van Groningen vorm heeft gekregen. De rol die verschillende partijen in dit valorisatiemodel spelen, wordt ook weergegeven. Beschreven wordt hoe omgegaan wordt met het intellectueel eigendom, hoe dit wordt beheerd en hoe besluitvorming plaatsvindt. Ten slotte wordt aangegeven hoe de verschillende stappen in het proces in Groningen worden doorlopen en gefinancierd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Valorisatie

Interactie tussen hbo en bedrijfsleven: vier casestudies in kenniscirculatie

Mirjam Leloux | Atse Nederveen | Peter van der Sijde

2007, Nummer 2

In de huidige economie is kennis als basis voor innovatie een belangrijke concurrentiefactor voor ondernemingen. Een goede kennisinfrastructuur is hierbij voorwaarde. Maar waar halen de ondernemers hun kennis en informatie meestal vandaan? Vooral uit vakbladen, van internet, en via leveranciers, collega’s en concurrenten1 (Kraaijenbrink & Groen, 2006). Daarnaast wordt ook veel samengewerkt met andere bedrijven. Uit onderzoek2 (Van Gent, 2005) blijkt dat ondernemers bij hun zoektocht naar informatie momenteel niet of nauwelijks bij een kennisinstituut, zoals een hogeschool of universiteit aankloppen. Eén van de oorzaken hiervan is onbekendheid. Diensten van dergelijke kennisleveranciers zijn meestal niet gemakkelijk te vinden, ook niet via internet. Ook acht men de kennisleverancier niet altijd relevant voor de (kennis)vraag. Vaak meent de ondernemer, niet ten onrechte, dat de kennisinstelling de ‘taal’ van de ondernemer niet spreekt. Initiatieven bij kennisinstellingen waarbij docenten, studenten en bedrijven samenwerken zijn schaars: de initiatieven vanuit de kennisinstelling richting het bedrijfsleven richten zich meestal op het aanbieden van stageplaatsen, afstudeeronderzoeken en projectgroepen. Ondernemers zoeken naar pragmatische oplossingen voor hun vraagstelling, en dat is niet altijd eenvoudig te combineren met het curriculum van de kennisinstelling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.