Zoeken op auteur 'Dominique Waterval'

Binding van allochtone studenten creëert hoger studiesucces

Dominique Waterval

2009, Nummer 2

Wanneer een werknemer spanning ervaart met de organisatiecultuur waarin hij dagelijks werkzaam is, kan dat leiden tot verzuim en uitstroom. Wat voor medewerkers binnen een bedrijf geldt, geldt ook voor studenten en hun opleiding: een student die zich niet prettig en thuis voelt op zijn onderwijsinstelling is sneller geneigd de opleiding te verlaten of studievertraging op te lopen. De uitdaging waar onderwijsinstellingen voor staan, is om binding te creëren én te houden met een steeds heterogener wordende studentenpopulatie. Zij moeten een leeromgeving creëren waarin elke student zich in zeker mate ‘thuis voelt’. Vooral bij allochtone studenten blijkt dit van belang te zijn. Welke rol kan diversiteitsbeleid hierin spelen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Allochtonen