Zoeken op auteur 'Ben Jongbloed'

Opbrengsten en kosten van excellentie

Jim Allen | Barbara Belfi | Kim van Broekhoven | Ben Jongbloed | Renze Kolster | Bianca Leest | Rolf van der Velden | Don Westerheijden | Maarten Wolbers

2016, nummer 2

Hoewel de Sirius-subsidie voor excellentieprogramma’s inmiddels is afgeschaft, gaan veel instellingen door met deze nieuwe onderwijsvorm. De kosten betalen ze uit eigen middelen. Maar wat hebben de programma’s eigenlijk opgeleverd?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing | Personeelbeleid

Voorbij de platte lijstjes

Ben Jongbloed | Frans Kaiser | Katharina Krug

2014, nummer 3

De bestaande internationale rankings zijn heel invloedrijk, maar liggen ook onder vuur. Ze zouden te eenzijdig de nadruk leggen op onderzoeksprestaties. U-Multirank tracht deze bezwaren te ondervangen. De eerste resultaten zijn hoopvol, al moet de gebruiker nog wel even wennen. ‘Hij ervaart de flexibiliteit en veelheid aan keuzemogelijkheden niet altijd als een zegen.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Ranking

Prestatieafspraken in het Nederlandse hoger onderwijs

Ben Jongbloed

2013, nummer 1

In oktober 2012 hebben de hogescholen en de universiteiten een handtekening gezet onder de prestatieafspraken met hun broodheer. De afspraken beschrijven voor de komende jaren concrete ambities en doelen die ervoor moeten zorgen dat Nederland een divers, toekomstbestendig, maar vooral internationaal concurrerend stelsel van hoger onderwijs ontwikkelt, voortbouwend op de ruim aanwezige kwaliteit in de afzonderlijke instellingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Prestatieafspraken

Sociaal leenstelsel: het voorstel in perspectief

Ben Jongbloed | Hans Vossensteyn

2013, nummer 1

De basisbeurs als onderdeel van de studiefinanciering dreigt te verdwijnen. Studenten zullen meer moeten lenen. Het aanstaande kabinet voorziet een sociaal leenstelsel. Studenten en bestuurders in het hoger onderwijs staan op hun achterste benen. Hoe asociaal is het leenstelsel eigenlijk?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering | Studentenbeleid

Binnenlandse ervaringen met aansluitingsvraagstukken in het hoger onderwijs

Ben Jongbloed

2010, Nummer 2

Ten tijde van het schrijven van dit artikel was het rapport van de commissie-Veerman over de toekomstbestendigheid van ons hogeronderwijsbestel nog niet gereed. Al wel duidelijk is dat diversiteit en differentiatie de sleutelwoorden in Veermans rapport zullen zijn. De commissie was gevraagd om te bezien of het Nederlandse stelsel voldoende flexibiliteit en differentiatie van leerwegen kent, gelet op datgene wat op ons afkomt in de komende jaren. Dit deels op basis van een vergelijking van het Nederlandse hogeronderwijsstelsel met toonaangevende hogeronderwijsstelsels elders in de wereld. De minister noemde in dit verband Californië als voorbeeld van een gedifferentieerd stelsel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit