Zoeken op auteur 'Roel in 't Veld'

Onderwijs voor een onvoorspelbare toekomst

Roel in 't Veld

2015, nummer 3

De toekomst laat zich per definitie lastig voorspellen, de toekomst van de arbeidsmarkt helemaal. Door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen verandert de markt op dit moment zo snel dat niemand weet wat voor soort werkers er over tien, vijftien jaar nodig zijn. Hoe ontwerp je dan toch onderwijscurricula die straks nuttig en zinvol zullen zijn? Roel in ’t Veld doet handreikingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toezicht

Een berustende blik op HOAK achteraf

Roel in 't Veld

2009, Nummer 3

De beleidsnota HOAK (Hoger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit) werd in 1985 een begrip. Het stond voor een visie op een nieuwe verhouding tussen staat en hoger onderwijs. De overheid ging minder op details sturen en vooral op output. Het eigenmeesterschap van de instellingen nam aanzienlijk toe. Een nieuwe inspectie wijdde zich aan metakwaliteitszorg, terwijl de instellingen zelf de verantwoordelijkheid aanvaardden voor het stelsel van kwaliteitszorg. Het geïntegreerd plan, het HOOP (Hoger Onderwijs en OnderzoekPlan), formuleerde de uitgangspunten van de overheid voor toekomstig beleid. Een nieuwe wet verving de uiteenlopende voorafgaande wetten van uiteenlopende snit. In de dissertatie van Miriam Lips, ‘Autonomie in kwaliteit’1, kan men de geschiedenis van de totstandkoming van de nota nalezen. Er was sprake van een constructief overleg- en besluitvormingsklimaat.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.