Zoeken op auteur 'Dirk Coenjaerts'

‘Er liggen hier geweldig veel opportuniteiten’

Dirk Coenjaerts | Serge Simon | Ton van Weel

2009, Nummer 4

Acting dean Philippe Naert (UAMS) aan het woord over leiderschap, management en governance in het hoger onderwijs – en nog veel meer.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap

Sociale voorzieningen voor studenten van Vlaamse hogescholen

Dirk Coenjaerts | Frans Devenyns

2008, Nummer 4

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw zijn er toelagen van de overheid beschikbaar voor de sociale voorzieningen voor studenten van de Vlaamse universiteiten. Na decennia van protest bij de hogescholen voor eenzelfde behandeling, werd midden jaren negentig ook voor hen een tot op vandaag lagere financiering vastgelegd. Bovendien werd naast elke hogeschool een aparte VZW1 opgericht. Ook dat is anders dan aan de universiteiten, waar een geïntegreerd model gevolgd wordt. Tegenwoordig streeft de overheid naar een gelijke behandeling van hogescholen en universiteiten. De budgetten worden vanaf 2009 gelijkgetrokken en er wordt op het hoogste niveau gediscussieerd over een mogelijke integratie van de afzonderlijke VZW’s binnen de hogescholen.
Wij schetsen eerst kort de totstandkoming van de decretale regelgeving voor universiteiten en hogescholen. Vervolgens gaan we kort in op de inhoudelijke opdracht van de sociale voorzieningen. In een derde deel focussen we wat uitgebreider op toekomstige ontwikkelingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Implementatie van de Bologna-verklaring zet Vlaams hoger onderwijs in beweging

Dirk Coenjaerts | Ton van Weel

2008, Nummer 5

In dit overzichtsartikel schetsen we hoe het Vlaamse hoger onderwijs een complete metamorfose onderging als gevolg van de implementatie van de Bologna-verklaring en de daaropvolgende communiqués. Na een korte aanloop tot in 1999 geven we vervolgens in vijf stappen aan hoe de overheid via afzonderlijke decreten een kader schept om aan de Vlaamse hogeronderwijsruimte binnen die van Europa gestalte te geven. Daarna concluderen we met een aantal belangrijke gevolgen en uitdagingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: BAMA

Associaties: samenwerking in Vlaanderen tussen hogescholen en universiteiten

Dirk Coenjaerts | Ton van Weel

2007, Nummer 4

De implementatie van de Bolognaverklaring (1999) in Vlaanderen heeft meer teweeggebracht dan dat enkel op basis van de verklaring vermoed kon worden. Ondanks een aantal grote hervormingen in de jaren negentig van de vorige eeuw van het Vlaamse hoger onderwijs bleef het sterk onderling verdeeld. Door een grote fusieoperatie in de hogescholensector halverwege de jaren negentig was dit ook niet helemaal vreemd te noemen. Het structuurdecreet van 20031, waarmee Bologna werd ingevoerd, legde – voor het eerst – een gemeenschappelijke regelgeving op voor zowel universiteiten als hogescholen. Vooral de oprichting van de zogenaamde associaties – samenwerkingverbanden tussen één universiteit en één of meerdere hogescholen – bracht universiteiten en hogescholen samen. Deze bijdrage wil een overzicht bieden van de ontwikkelingen in het Vlaamse hogeronderwijslandschap sinds 2003.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Fusie

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.