Zoeken op auteur 'Marc Vermeulen'

DePest in reputatie

Marc Vermeulen

2012, nummer 3

Nog geen dertig jaar geleden maakten toenmalige hbo-instellingen zich los uit de wet op het voortgezet onderwijs (in 1986). In het hoger onderwijsbestel schurkt deze nieuwkomer aan tegen het eeuwenoude universitaire onderwijsbestel, waar de aller jongste telg gesticht werd (de Open Universiteit) in dezelfde periode dat hogescholen
hoger onderwijs moesten gaan worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

Vakmanschap in de etalage

Marc Vermeulen

2011, nummer 3

Hoger onderwijs kan zich maar zeer beperkt verheugen in de verhoogde belangstelling van dit moment. Affaires bij diverse hogescholen halen de voorpagina’s van kranten, bezuinigingsdruk leidt tot felle reacties uit de universiteiten en stuurt vele hoogleraren in toga de straat op.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Een glooiende kloof: Advies van de commissie-Veerman over hoger onderwijs

Marc Vermeulen

2010, Nummer 2

Op 13 april verscheen het rapport van de commissie-Veerman, bedoeld om een toekomstperspectief te schetsen voor het enigszins uit de voegen groeiende Nederlandse hogeronderwijsbestel. De centrale vraag die de commissie moest beantwoorden, was of ons hogeronderwijsbestel nog wel in staat is om in de toekomst de hoogstnoodzakelijke topkwaliteit te leveren. Grofweg komt de commissie niet met een ingrijpende stelselwijziging, het bestaande systeem moet - met aanpassingen - de gewenste massa en kwaliteit kunnen leveren. De commissie formuleert 10 adviezen waar het stelsel aangepast moet worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit

Ranking in het hoger onderwijs: Selectie of kwalificatie als middel voor elitevorming

Marc Vermeulen

2009, Nummer 5

Hoger onderwijs speelt een belangrijke rol in de verschaffing van vitamine R, een vitamine die van groot belang is voor de loopbaan van mensen. De R verwijst naar ‘relaties’: zeker in een netwerksamenleving wordt het belang van het hebben van de juiste relaties eerder groter dan kleiner. Populaire zegswijzen in dit verband zijn: ‘kennissen is het meervoud van kennis’ en ‘je bent wie je kent’. In een eerdere bijdrage aan TH&MA ben ik al een keer ingegaan op het verschijnsel van elitevorming (Vermeulen, 2008) en in dit nummer werk ik dit onderwerp verder uit aan de hand van de discussie over ranking van instellingen. Want laten we wel zijn: elites worden eerder gevormd op Harvard en Yale dan op de universiteit van Harderwijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ranking

Het ongelijk van Dijsselbloem

Marc Vermeulen

2008, Nummer 3

In den beginne was er het paard... Het was een lelijk, ongetemd en lomp beest, onberekenbaar, sterk en stinkend. Gaandeweg slaagde de mens erin het paard te domesticeren en steeds beter in te schakelen in het dagelijks leven vooral daar waar kracht vereist was: voor de ploeg, in de tredmolen of voor een rijtuig. Die laatste toepassing werd vervolgens tot grote hoogte geperfectioneerd. Rijtuigen ontstonden er in vele maten, van een simpele boerenkar tot onze gouden koets. In de negentiende eeuw begonnen mensen te experimenteren met voertuigen die door een motor aangedreven werden. De eerste automobielen waren breekbaar, niet comfortabel en moesten begeleid worden door een ruiter (te paard) met een rode vlag. Stel nu dat er een parlementaire adviescommissie had moeten kijken naar de kwaliteit van deze vernieuwing en ze had dat moeten doen zo rond 1910. De kans is groot dat alle ontwikkelwerk aan auto’s verboden was. Dit is het kerndilemma bij de beoordeling van innovaties.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Boeken & Bladen

Marc Vermeulen

2008, Nummer 1

Wes Holleman (2006). Onderwijsethiek. Een literatuurstudie over professioneel handelen van docenten in het hoger onder- wijs. Utrecht (Universiteit van Utrecht/IVLOS).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Dilemma’s bij massaliteit

Marc Vermeulen

2008, Nummer 1

In 1954 publiceerde de Britse socioloog Michael Young een opmerkelijk boek, The Rise of Meritocracy. In het boek, dat in romanvorm geschreven is omdat de uitgever het anders niet publicabel achtte, beschrijft hij een wereld waarin maatschappelijke posities uitsluitend op basis van bewezen talenten verdeeld worden. Het is geen prettig beeld van de samenleving die opvallende overeenkomsten vertoont met samenlevingen zoals die door Orwell (1984) en Huxley (Brave New World) beschreven werden. Het boek van Young, overigens de oprichter van de Britse Open Universiteit, wordt dan ook op een lijn geplaatst met deze romans.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Human Capital ontwikkeling in het wetenschappelijk onderwijs

Marc Vermeulen

2007, Nummer 3

Het heeft iets oneerbiedigs om over mensen te praten als productiefactoren. Het lijkt een manier van denken te zijn dat teruggaat op de Industriële Revolutie, waar arbeiders als ‘productievee’ de fabrieken in gestuurd werden om daar vervolgens uitgebuit te worden. Hoe ver af staat dit beeld niet van het werken aan een 21e eeuwse universiteit. Toch is de theorie van het menselijk kapitaal zoals die in de vroege jaren zestig geformuleerd werd door Garry Becker zeker ook toepasbaar op het universitaire onderwijs van nu, ondanks dat de naamgeving misschien gedateerd aandoet. In deze bijdrage bekijken we de toepassing van deze manier van denken voor universiteiten van tegenwoordig.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid