Zoeken op auteur 'Thea van der Steeg-Hamoen'

Allochtone studenten binnen de poorten van het hoger onderwijs binnenhalen en behouden

Thea van der Steeg-Hamoen

2008, Nummer 1

De positie van allochtone studenten in het hoger beroepsonderwijs kan beter. Hoewel niet-westerse allochtonen in het hbo vaker dan voorheen hun diploma behalen, hebben zij nog steeds een flinke achterstand op studenten van Neder- landse afkomst. Na vijf jaar heeft ongeveer zestig procent van de autochtone hbo-studenten het diploma op zak tegenover veertig procent van de allochtonen (CBS, 2007). Allochtonen die probleemloos havo en/of vwo hebben gehaald, haken in het hoger onderwijs massaal af (de Volkskrant, 2006). De Inspectie van het Onderwijs (2005/2006) is van mening dat een te groot aantal getalenteerde allochtone studenten het hoger onderwijs niet bereikt. De minister van OCW wil daarom afspraken maken met hogescholen en universiteiten over het formuleren van streefcijfers om de deelname van allochtonen te bevorderen. Zo verdeelde de staatssecretaris vierenhalf miljoen euro onder hogescholen en universiteiten om de instroom en prestaties van allochtone studenten te verbeteren (OCW, 2006).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Allochtonen | Studentenbeleid

Docent hoger beroepsonderwijs anno 2007: geen alleswetende heerser, maar een deskundig begeleider

Thea van der Steeg-Hamoen

2007, Nummer 3

Het beroep van hogeschooldocent is in beweging. Er is sprake van een herwaardering van de onderwijstaak en het docentschap; een ontwikkeling die parallel loopt aan ‘zelfstandig leren’ (Ten Dam e.a., 2004). Het onderwijs vraagt tegenwoordig van docenten een andere invulling van hun beroep dan vroeger: zij zijn niet zozeer overdragers van kennis als wel begeleiders van onderwijsleerprocessen. Zij moeten meer rekening houden met verschillen tussen studenten en hen begeleiden en stimuleren om zelfstandig aan het werk te gaan om zo hun eigen leerproces te sturen. De docenten richten zich niet alleen op het verwerven van kennis, maar ook op het toepassen van het geleerde. Daardoor moeten docenten over bepaalde competenties beschikken om hun beroep professioneel uit te kunnen voeren. Dit artikel laat aan de hand van meningen van onderwijs, politiek en vakbonden het licht schijnen op de belangrijkste facetten van het beroep van docent hoger beroepsonderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Het hogerberoepsonderwijs als kennisinstituut nu en in de toekomst

Thea van der Steeg-Hamoen

2006, Nummer 3

Kennis neemt in onze samenleving een centrale positie in. Wij onderschrijven hiermee de ambities van de Europese top in Lissabon (maart 2000): Europa moet zich ontwikkelen tot de meest competitieve kenniseconomie (economie gebaseerd op wetenschap) in de wereld. In onze kenniseconomie draait het niet om reproductie van bestaande, maar om productie van nieuwe kennis en oplossingen. Eens geleerde kennis is niet meer voldoende om huidige ontwikkelingen bij te houden, laat staan om actief deel te nemen aan nieuwe ontwikkelingen. De kennis die vandaag nog actueel en relevant is, kan morgen al veranderd, of zelfs verouderd en irrelevant zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.