Aanwijzingen voor auteurs

TH&MA is in 1994 opgericht om managers, bestuurders en leidinggevenden aan universiteiten en hogescholen in zowel Vlaanderen als Nederland te informeren over de laatste trends in het hoger onderwijs. Door vanaf de start te werken met een Vlaamse en een Nederlandse redactie wordt een evenwichtige mix van bijdragen bereikt. 

TH&MA is een tijdschrift dat vooral wil bijdragen tot de verdere professionalisering van bestuurders, directieleden en middenkaders. Het hoger onderwijs kenmerkt zich door allerlei internationale en nationale ontwikkelingen die elkaar in hoog tempo opvolgen. Bijblijven en verdieping zijn in die context een grote opgave. Elke uitgave kent een thema. Dat houdt in dat een aantal artikelen wordt opgenomen dat gewijd is aan een bepaald onderwerp dat relevant is voor hoger onderwijs en onderzoek. Daarnaast bevat elk nummer ook een aantal losse artikelen. 

In het verleden hebben onder meer de volgende thema’s al de revue gepasseerd: strategisch beleid, management en onderzoek, financieel en economisch beleid, internationalisering, lerarenopleiding en kwaliteitszorg. Enkele columns en rubrieken vervolledigen een kwalitatief hoogstaand, verzorgd en goed leesbaar professioneel tijdschrift.

Voor het aanbieden van artikelen kunt u zich richten tot de hoofdredacteur Sijbolt Noorda via onze collega m.kok@instondo.nl U kunt hier de auteursinstructies downloaden.