PREVIEW

Thema is vernieuwd en dat willen we u graag laten zien! Hieronder treft u het meest recente nummer aan met een complete inhoudsopgave. Enkele artikelen zijn als pdf te downloaden. Hiermee krijgt u een goede indruk van de kwaliteit van Thema. Wilt u geen nummer missen, dan kunt u zich abonneren.

THEMA 2016 nummer 5

> Sijbolt Noorda - Hoofdredactioneel
> Elma Drayer - ‘Leraren moeten weer trots kunnen zijn op hun vak’ (Interview met Nadine Engels)
> Dick de Wolff & Theo Wubbels - Vergeet het stelsel. Pleidooi voor een nieuw instituut: de Academie voor leraarschap
> Suzan Klaver - Startende leraren over hun opleiding. Hoe tevreden zijn ze?
> Petra Biemans, Jeske Nederstigt, Ans Buys, Stan Frijters, Henk Fuchs & Gitte Hoogland - Kijken in elkaars keuken. Peer-review binnen de lerarenopleidingen
> Karen Dammers & Piet Murre - De effecten van het accreditatieproces. Wat vinden lerarenopleiders er zelf van?
> Koen van Turnhout & René Bakker - Zorg voor een gemeenschappelijke taal. Het succes van de Methodenkaart Praktijkonderzoek
> Femke Merkx - Kiezen voor intervisie. Een nieuwe methode van kwaliteitszorg voor praktijkgericht onderzoek
> Arno Overmars & Jolanda van den Bosch - Kiezen in gebondenheid. Over het weigeren van internationale studenten
> Ilse Laurijssen & Ignace Glorieux - Het democratiseringseffect van Bologna. Doorstroming in het hoger onderwijs
> Thijs Edelkoort, Geertje van Engen, Michelle Ham & Ivo van Ophem - Maak dat studenten elkaar tegenkomen. Digitalisering is niet zaligmakend
Column: Jeroen Huisman - Op de kentering der tijden geboren
> Column: Liesbeth van Welie - Doen en zijn
Column: Simon Verwer - Te veel en te weinig
Column: Pieter Jan Heymans - Mijn politieke naïviteit
> Boeken en Bladen