Algemene voorwaarden

Abonnementsprijzen inclusief BTW en inclusief verzendkosten. Een regulier abonnement op TH&MA kost jaarlijks € 289 voor 5 nummers. In Belgie betaalt u € 299. Het abonnement wordt aangegaan voor een jaar (of de periode die in de aanbieding is vermeld) en daarna steeds voor een jaar verlengd.
Mocht u gedurende deze periode besluiten het abonnement niet te willen continueren, dan laat u ons dit uiterlijk twee maanden voor afloop van de afgesproken periode weten.