Colofon

Uitgever: Instondo B.V., Binnen Kalkhaven 263, 3311 JC Dordrecht T 31 (0)78 645 50 85; http://www.instondo.nl

Hoofdredactie: Sijbolt Noorda, ACA, Academic Cooperation Association & Bert Hoogewijs; m.kok@instondo.nl

Adjunct-hoofdredacteur: Ton van Weel MA JCL MSc, telefoon 32 (0)2 529 04 18; ton.vanweel@vsko.be

Eindredactie: Elma Drayer; info@elmadrayer.nl

Voor het aanbieden van artikelen kunt u zich richten tot de hoofdredactie Sijbolt Noord & Bert Hoogewijs via m.kok@instondo.nl

Abonnementen: Abonnementsprijs voor Nederland € 299 per jaar, voor België € 309, excl BTW, incl. verzendkosten.

Vragen over abonnementen en/of facturen? Stuur een e-mail naar: administratie@instondo.nl.

Redactie:
Ton van Weel MA JCL MSc, Vlaams Verbond van Katholieke Hogescholen
Dr. Jeroen Bartelse, Raad voor Cultuur
Antoon Boon, KU Leuven
Vanessa de Cock, Vrije Universiteit Brussel Lic.
Tom Dekeyzer, Universiteit Gent
Prof. Dr. Hans van Hout, Universiteit van Amsterdam
Prof.Dr.Em Harry Martens, Universiteit Hasselt
drs. Chiel Renique, Advisor Education and Training 
Dr. Serge Simon, Universiteit Antwerpen
Noel Vercruysse, Departement Onderwijs en Vorming
Prof.Dr. Marc Vermeulen, Universiteit van Tilburg
Dr. Frans de Vijlder, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Prof. Dr. Hans Vossensteyn, CHEPS Univrsiteit Twente
Dr. Ib Waterreus, Onderwijsraad
Prof. Dr. Marijk van der Wende, Amsterdam University College

Advertentieacquisitie: Voor het informatie over de advertentiemogelijkheden kunt u zich richten tot de uitgever: m.mathijssen@instondo.nl

ISSN: 1380-7110

sidebar afbeelding

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.