Zoeken op trefwoord 'Lerende organisatie'

Onderzoek in en door de praktijk en practice based evidence in de lerende organisatie

Henk Smeijsters

Thema 2009, Nummer 1

De functie en methode van onderzoek door kenniskringen aan hogescholen en de relatie tussen onderzoek aan hogescholen en universiteiten staan intensief ter discussie. Daarbij worden op de schaal tussen fundamenteel en toegepast onderzoek verschillende posities ingenomen. In dit artikel staat de co-creatie tussen onderzoekers van kenniskringen van hogescholen en professionals uit de praktijk centraal. Uitgangspunt daarbij is de behoefte van professionals om hun werk te innoveren, ontwikkelen en evidence based te maken. Het onderscheid tussen evidence based practice en practice based evidence laat zien hoe top-down onderzoek en bottom-up onderzoek elkaar aanvullen en versterken. Het artikel laat zien hoe onderzoek in en door de praktijk tot gevolg heeft dat lerende organisaties en community’s of practice tot ontwikkeling komen, waarin professionals blijvend de rol van onderzoeker op zich nemen. Drie voorbeelden van lopende onderzoeken uit de domeinen zorg en welzijn illustreren concreet hoe onderzoek in en door de praktijk vanuit kenniskringen gestalte krijgt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Lerende organisatie

Experimenteren met het Nieuwe Werken

Ellen Lauwereys, Mieke Van de Putte & Jeroen Vanden Berghe

Aan de Universiteit Gent loopt sinds 1 januari dit jaar het pilotproject Anders Werken. Twee vakgroepen en de centrale administratie doen eraan mee. ‘Overbodig te stellen dat dit geen eenvoudig traject is. De uitdaging ligt in het vinden van een juiste balans tussen de individuele belangen en de organisatorische doelstellingen.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Lerende organisatie | Studentenbeleid