Zoeken op trefwoord 'Professionalisering'

Professionalisering van wat?

Ton Korver, Ben Fruytier, Petra Biemans en Martha Meerman

Thema 2010, Nummer 3

Het onderwijs aan de hogescholen is van oudsher vooral georiënteerd op de eisen die de professionele beroepspraktijk stelt. De entree van de lectoraten binnen het hbo in 2001 om de kennisfunctie van de hogescholen een extra impuls te geven, heeft aan deze oriëntatie niets veranderd. 'Professionalisering' was kort gezegd de opdracht die de lectoren meekregen. Die professionalisering hield in: het versterken van de externe oriëntatie binnen het hbo, de vernieuwing van het curriculum, de professionalisering van docenten en de versterking van de kenniscirculatie en kennisontwikkeling. Dit alles echter met in het achterhoofd de beroepspraktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering

Doorbraakmethode in beroepsonderwijs

Jan Geurts

Thema 2011, nummer 3

Ondanks vele initiatieven en pogingen zijn er nog weinig voorbeelden van een goed samenspel tussen innovatie van de onderwijspraktijk en onderzoek. De te weinig kennisproductieve verhouding tussen deze twee grootheden bracht Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) er toe op zoek te gaan naar een nieuwe manier van werken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering

Vakmanschap in de etalage

Marc Vermeulen

Thema 2011, nummer 3

Hoger onderwijs kan zich maar zeer beperkt verheugen in de verhoogde belangstelling van dit moment. Affaires bij diverse hogescholen halen de voorpagina’s van kranten, bezuinigingsdruk leidt tot felle reacties uit de universiteiten en stuurt vele hoogleraren in toga de straat op.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering

Nieuwsgierige professionals opleiden

Didi Griffioen

Thema 2016, nummer 1

Het is verbazingwekkend, schrijft Didi Grif oen, dat de ondersteuning voor ontwerpteams van curricula binnen het hbo nog zo beperkt lijkt te zijn. ‘Diverse hogescholen tuigen projecten op om onderzoek verder in het curriculum te verweven. Maar het besef hoe ingewikkeld deze opgave eigenlijk is, wat eigenlijk van opleidingen gevraagd wordt, hoe weinig we hierover eigenlijk weten – dat besef lijkt soms nog ver weg.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering | Studentenbeleid

Professioneel leraarschap en onderwijsinnovatie

Hubert Coonen

Thema 2008, Nummer 3

De Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen (2008) heeft de gemoederen behoorlijk beziggehouden. Het optreden van de overheid bij grootschalige onderwijsvernieuwingen in het voortgezet onderwijs, waaronder de invoering van de tweede fase, de ontwikkeling van het vmbo en de aandacht voor het ‘nieuwe leren’, werd door de commissie met een groot politiek mea culpa aan de kaak gesteld en als volledig mislukt beschouwd. Het beleid was inhoudelijk onvoldoende doordacht en beproefd, er werd om politieke redenen vaak te voortvarend geopereerd, er was
te weinig tijd alsook te weinig geld en de betrokkenheid van het onderwijsveld was onvoldoende.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing | Professionalisering

In acht jaar een topschool

Pim Breebaart

Thema 2012, nummer 5

Is het mogelijk in acht jaar tijd van scratch af een topschool te maken? Dus je begint met het idee en stelt een dean aan. Je start op een zolderetage van een gebouw, maar verhuist al snel naar een nieuw complex. Je bouwt een condominium met kamers voor studenten en staf. Je schrijft de slimste studenten uit de wereld in, en je zoekt naar de beste wetenschappers en bouwt in acht jaar aan een steeds grotere reeks wetenschappelijke publicaties. Je begint je eigen Quarterly. Je wilt tot de academische top behoren en tegelijk invloed op de beslissingen die regeringen nemen. En na acht jaar ben je wereldwijd één van de meest gerenommeerde wetenschappelijke instituten op jouw terrein.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie | Kwaliteit | Professionalisering

De docent als onderzoeksbegeleider

Ann Van der Auweraert & Erik Blokland

Thema 2018, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering

Afstudeerscripties kunnen zoveel beter

Herman Blom, Martin Struik & Jan Waalkens

Thema 2018, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academisering | Professionalisering

Nieuwe rollen, nieuwe regels

Karin Scager, Fried Keesen, Femke Kirschner & Jan van Tartwijk

Thema 2015, nummer 1

De Universiteit Utrecht wil in het eenjarige honoursprogramma ‘Young Innovators’ excellente studenten een ‘extra, maatschappelijk gerichte uitdaging’ bieden. Zij krijgen veel autonomie en dragen medeverantwoordelijkheid voor de inrichting van het programma. Maar de omslag van traditioneel onderwijs naar een omgeving waarin studenten hun eigen leerproces sturen bleek nog niet zo gemakkelijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing | Professionalisering

Studentzelfregie in het hoger onderwijs

Jan Willem van den Boogert

Thema 2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Competentiegericht onderwijs | Prestatieafspraken | Professionalisering

Maak kennis met Touch2Learn

Jeroen Lievens & Carolien Frijns

Thema 2018, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing | Professionalisering

Studentzelfregie in het hoger onderwijs (2)

Jan Willem van den Boogert

Thema 2019, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Competentiegericht onderwijs | Prestatieafspraken | Professionalisering

sidebar afbeelding
cover tijdschrift

2018, nummer 3

Taalkwesties in het hoger onderwijs