Zoeken op trefwoord 'Onderzoek'

Verjaag het spook van het onderzoek

Ruud Welten

Thema 2016, nummer 1

De obsessie met metaonderzoek binnen hogescholen zorgt volgens filosoof Ruud Welten voor een ‘enorm energielek’. Dat is spijtig, vindt hij. ‘De hogeschool is niet de kleine broer van de universiteit, maar het atelier van de samenleving, waar de beroepspraktijken worden gekneed, gevormd en uitgedacht, in voortdurend gesprek mét de samenleving.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoek

Doe recht aan diversiteit

Daan Andriessen & René Butter

Thema 2016, nummer 1

Het nieuwe Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek eist van bestuurders en leidinggevenden in het hbo meer aandacht voor de kwaliteit van het onderzoek. Zo moeten lectoraten expliciete kwaliteitscriteria hebben. Dat is gezien de diversiteit aan onderzoek geen sinecure. Zijn er criteria beschikbaar die recht doen aan deze diversiteit?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoek

Balans in de driehoek beroepspraktijk, wetenschap en onderwijs

Joost Miedema, Nico van der Sijde, Gertjan Schuiling

Thema 2013, nummer 5

Het kenniscentrum CaRES van de Hanzehogeschool Groningen heeft begin dit jaar een set kwalitatieve indicatoren voor praktijkgericht onderzoek opgesteld. Er zijn criteria geformuleerd voor de rubrieken Praktijk, Wetenschap en Onderwijs. Daarbij hebben lectoren en kenniskringleden uitgesproken te streven naar kennispakketten. Een kennispakket is een serie samenhangende kennisproducten die balans brengen tussen de drie domeinen die het onderzoek in het hbo moet bedienen: beroepspraktijk, wetenschap en onderwijs. De criteria zijn opgesteld tijdens interne reviews van eigen onderzoek. Daarbij is gebruik gemaakt van een landelijk door lectoren ontwikkelde reviewmethode.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Onderzoek

Two roads diverged in a yellow wood

Esther de Smet

Thema 2013, nummer 5

De (inter)nationale wereld der universiteiten gonst van beleidsinitiatieven met betrekking tot de wetenschappelijke voetafdruk op de maatschappij. Complexe evaluatiesystemen worden opgezet om impact in kaart te brengen en te meten. Buzzwords als Grand Challenges, Engagement en Stakeholders vliegen ons om de oren. Maar wat zijn de drijfveren achter dit discours? Hoe kunnen universiteiten met hun onderzoek meer dan ooit een sleutelfunctie vervullen in de maatschappij? En belangrijker, op welke manier laten we dit oprecht leven bij onze onderzoekers?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Onderzoek

Wetenschappelijk onderbouwd én relevant

Gertjan Schuiling & Derk Jan Kiewiet

Thema 2016, nummer 1

Hoe kun je onderzoek doen dat zowel wetenschappelijk verantwoord is als nuttig voor de praktijk? De vraag houdt onderzoekers aan Nederlandse hogescholen nogal bezig. Bij wijze van antwoord ontwikkelden Gertjan Schuiling en Derk Jan Kiewiet de zogeheten Triple Process Structure. ‘Elke onderzoeker die worstelt met de balans tussen wetenschappelijke onderbouwing en praktische toepasbaarheid kan er baat bij hebben.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoek

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) uit de startblokken

Jelle Kaldewaij

Thema 2013, nummer 5

In 2012 hebben OCW en NWO een convenant gesloten over een nieuw regieorgaan: het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Inmiddels heeft het NRO de eerste calls for proposals voor fundamenteel en praktijkgericht on- derzoek uitgezet. We beschrijven in dit artikel de achtergronden en doelstellingen van het NRO, de verschillende soorten onderwijsonderzoek daarbinnen en gaan vervolgens nader in op het praktijkgericht onderzoek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoek

Op naar een breed gedragen onderzoekscultuur

Kris Thienpont

Thema 2016, nummer 1

De Gentse Arteveldehogeschool tracht praktijkgericht onderzoek stevig te integreren in het onderwijs. ‘Wij gaan we er niet van uit dat alle docenten onderzoekers moeten zijn. Ze hebben wél allemaal een rol te spelen bij het uitdragen van het belang van onderzoek in de onderwijspraktijk en in de werkveldrealiteit.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoek

De relevantie van onderzoekend vermogen

Miriam Losse

Thema 2016, nummer 1

Saxion ontwikkelde een typologie die antwoord geeft op de vraag wat de relevantie is van onderzoekend vermogen bij welk beroep. In dit systeem vormen zogeheten ‘beroepsproducten’ de sleutel. Maar een uitgewerkt kader, waarin je de rol van beroepsproducten goed kunt begrijpen, ontbrak nog. Daar buigt Miriam Losse zich over.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoek

De boodschap is eenvoudig, de lessen zijn complex

Luc Sels

Thema 2018, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Onderzoek

Leiderschap is de sleutel

Huib de Jong & Margreet Schriemer

Thema 2016, nummer 1

Bij de Hogeschool van Amsterdam krijgt het onderzoeksbeleid een stevige impuls via het humanresourcesbeleid. Door de verouderde functiepro elen aan te passen, doet de school recht aan de positie van onderzoek als tweede kerntaak in het hoger beroepsonderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap | Onderzoek

Interview met de Maastrichtse rector Luc Soete

Elma Drayer

Thema 2016, nummer 1

De Belgische econoom Luc Soete, rector van de Universiteit Maastricht, werkt en woont al dertig jaar in Nederland. Een gesprek over bestuurscultuur, het belang van onderzoek voor het onderwijs, en over allochtone jongeren. ‘Dat vind ik het krankzinnige van die huidige roep om excellentie. De echte uitdaging ligt natuurlijk niet daar, maar in de noden en de behoeften aan de andere kant.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoek | Personen en Instellingen

Onderzoeksintegriteit op hogescholen

Jaron Schnitzer, Lenneke Maten, Anke van Gorp, Wilke van Beest, Eveline Wouters, Gerben ter Riet, Daan Andriessen & Rob van der Sande

Thema 2019, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoek

sidebar afbeelding
cover tijdschrift

2018, nummer 3

Taalkwesties in het hoger onderwijs