Zoeken op trefwoord 'Bestuur'

Aanpak probleemoplossing achterblijvend studiesucces

Fred Verbeek, Yolande Emmelot

Thema 2013, nummer 4

Het Domein Opvoeding en Onderwijs (DOO) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) benaderde het Kohnstamm Instituut om een oplossing te vinden voor het achterblijvende studiesucces bij een aantal opleidingen in het domein. Ondanks een reeks maatregelen was er nog sprake van veel studieuitval en studievertraging, ook in de hoofdfase. Bovendien was niet duidelijk in hoeverre de maatregelen een bijdrage hebben geleverd aan de reductie van het probleem. DOO had behoefte aan meer duidelijkheid over oorzaken van het probleem en effectieve maatregelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur

Gevers

Jankarel Gevers

Thema 2018, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur

Goed bestuur

Duco Adema

Thema 2013, nummer 4

Het afleggen van verantwoording door de besturen van hoge- ronderwijsinstellingen is net als die van talloze andere semi- publieke organisaties niet meer weg te denken. Goed bestuur omvat de verantwoording aan peers zoals tijdens accreditaties, verantwoording aan stakeholders, zoals vertegenwoordigers van de werkvelden, en verantwoording aan studenten zoals onder andere tot uiting komt in de Nationale Studenten Enquète. Toch blijft er een spanningsveld tussen enerzijds de verwachtingen van vooral politiek en media en anderzijds wat bestuurders kunnen waarmaken, vooral in tijden van incidenten. In deze uitgave van TH&MA enkele beschouwingen over goed bestuur en governance.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Redactioneel

De nieuwe Code goed bestuur hogescholen

Cor van Montfort & Aldert Jonkman

Thema 2013, nummer 4

De uitgangspunten voor bestuur en intern toezicht van hogescholen (hun governance) liggen vast in de wet, in het bij- zonder in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Maar al geruime tijd geleden (commissie Glasz, 2000) is vastgesteld dat er behoefte bestaat aan een aanvullende set van afspraken die de ruimte overbrugt die bestaat tussen wettelijke bepalingen, die vaak globaal van aard zijn, en de opgaven en uitdagingen van alle dag waarvoor de instellingen zich gesteld zien. 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur

‘Ik vind het onbegrijpelijk dat jonge wetenschappers geen amok maken’

Elma Drayer

Thema 2018, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur

‘Verkeerde’ autonomie voor onderwijsbesturen

Prof.dr. Edith Hooge

Thema 2013, nummer 4

Recent is in politiek en samenleving het inzicht ontstaan dat onderwijsbestuur ertoe doet voor onderwijskwaliteit. Schoolbesturen worden meer dan ooit verantwoordelijk gehouden voor de kwaliteit van hun onderwijs en de opbrengsten ervan. Tegelijkertijd zoekt de landelijke politiek naar aanleiding van bestuurlijke incidenten, koortsachtig antwoord op de vraag hoe de in de beeldvorming zeer autonome onderwijsbesturen zodanig in de tang kunnen worden gehouden dat financiële debacles, wanbestuur, gebrekkig toezicht en zelfs fraude worden voorkomen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur

Visie gevraagd!

Frederik De Decker

Thema 2014, nummer 3

Het hoger onderwijs bereidt studenten onvoldoende voor op de maatschappelijke uitdagingen van morgen én stimuleert medewerkers te weinig om hierover na te denken. Maar eerst moeten instellingen zelf een duidelijke toekomstvisie ontwikkelen, vindt Frederik De Decker. Alleen dan kunnen zij medewerkers en studenten verleiden om dat ook te gaan doen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Kwaliteit

Ik zou dolgraag dictator van onderwijs zijn

Elma Drayer

Thema 2015, nummer 4

Al sinds 1976 woont de Nederlandse schrijver Benno Barnard – met intermezzo’s – in Vlaanderen. Wat bevalt hem aan het land en zijn inwoners, en wat niet? ‘Vlamingen komen veel eerder to the point. Nederlanders hebben de neiging te lang te kletsen.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur

Het hoger onderwijs mag niet op zijn lauweren rusten

Sijbolt Noorda

Thema 2014, nummer 3

Te lang vasthouden aan oude recepten is een van de klassieke oorzaken van functieverlies en stagnatie. Het hoger onderwijs, vindt Sijbolt Noorda, kan zich dat niet permitteren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Marketing | Redactioneel

De grootste uitdaging

Karen Maex

Thema 2015, nummer 4

In de universitaire wereld werd het afgelopen jaar heel veel gepraat. Over het top-down- of
bottom-upgehalte van de bestuursstructuur. Over de betrokkenheid van personeel en studenten. Over de studentenaantallen. Over interdisciplinariteit van de opleidingen. Over onderlinge verschillen. Die zijn er zeker. Maar de grootste uitdaging van de universiteit is het leggen van een optimale relatie tussen onderwijs en onderzoek. Daarin verschilt de uitdaging voor de Vlaamse universiteiten niet van die voor de Nederlandse.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur

Voorbij de platte lijstjes

Ben Jongbloed, Frans Kaiser & Katharina Krug

Thema 2014, nummer 3

De bestaande internationale rankings zijn heel invloedrijk, maar liggen ook onder vuur. Ze zouden te eenzijdig de nadruk leggen op onderzoeksprestaties. U-Multirank tracht deze bezwaren te ondervangen. De eerste resultaten zijn hoopvol, al moet de gebruiker nog wel even wennen. ‘Hij ervaart de flexibiliteit en veelheid aan keuzemogelijkheden niet altijd als een zegen.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Ranking

Als een steentje in de vijver

Ronald Stevens

Thema 2014, nummer 3

Audits zijn nu vaak te veel geënt op het beoordelen van simpele situaties. De werkelijkheid is complexer, ook in het hoger onderwijs, vindt Ronald Stevens. Een goede auditor moet meer beogen dan alleen control. Hij zorgt er tevens voor dat een organisatie zich verder ontwikkelt en blijft werken aan kwaliteit.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Onderwijsvernieuwing | Studentenbeleid

En daar verschoven de prioriteiten weer

Hans Uijterwijk

Thema 2014, nummer 3

Nederland kent nu bijna een eeuw wetgeving rond het hoger beroepsonderwijs. In die honderd jaar liet de politiek voortdurend haar invloed gelden. Elk nieuw kabinet had immers zo zijn eigen opvattingen over hoe het hbo eruit zou moeten zien. Soms kreeg het veel speelruimte, dan weer werden de teugels strak aangehaald. In dit historisch overzicht laat Hans Uijterwijk zien dat bestuurders telkens nieuwe antwoorden moesten vinden op nieuwe eisen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Studentenbeleid

Zonder oud-rector Leon De Meyer waren de hervormingen er nooit gekomen

Filip Verhoest

Thema 2018, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur

Onder voorzitters: het betere koorddansen

Hans Uijterwijk

Thema 2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Leiderschap

Bestuursbenoemingen over de grens

Harry de Boer, Renze Kolster & Hans Vossensteyn

Thema 2016, nummer 1

De Nederlandse minister van onderwijs wil de bestuursbenoemingen bij instellingen anders organiseren: personeel en studenten krijgen meer inbreng dan nu het geval is. Hoeveel inspraak heeft de universitaire gemeenschap eigenlijk in andere Europese landen? ‘Op het eerste gezicht lijken Nederlandse personeelsleden en studenten er in vergelijking met hun buitenlandse collega’s bekaaid vanaf te komen.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur

Maatwerk en transparantie gevraagd

Hans Uijterwijk

Thema 2018, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur

De balansdriehoek

Rudy Oude Vrielink, Hetty Booijink, Jolande van Meer, Erwin Hans & Jos van Hillegersberg

Thema 2018, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Doelmatig | Studentenbeleid

sidebar afbeelding
cover tijdschrift

2018, nummer 3

Taalkwesties in het hoger onderwijs