Zoeken op trefwoord 'Prestatieafspraken'

Prestatieafspraken in het Nederlandse hoger onderwijs

Ben Jongbloed

Thema 2013, nummer 1

In oktober 2012 hebben de hogescholen en de universiteiten een handtekening gezet onder de prestatieafspraken met hun broodheer. De afspraken beschrijven voor de komende jaren concrete ambities en doelen die ervoor moeten zorgen dat Nederland een divers, toekomstbestendig, maar vooral internationaal concurrerend stelsel van hoger onderwijs ontwikkelt, voortbouwend op de ruim aanwezige kwaliteit in de afzonderlijke instellingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Prestatieafspraken

Prestatiesturing van universiteiten

Serge Simon

Thema 2013, nummer 1

Ook de universiteiten ontkomen niet aan de aandacht die de maatschappij heeft voor prestaties en output. Universiteiten kosten de maatschappij immers veel geld: wat krijgt die maatschappij ervoor terug? Er moeten meer studenten komen, meer diploma’s afgeleverd worden, meer publicaties geschreven worden, er moet meer onderzoek gebeuren, de kwaliteit moet omhoog.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Prestatieafspraken

Agreements on targets

Brigitte Göbbels-Dreyling, Henning Rockmann

Thema 2013, nummer 1

In Germany, legislative responsibility for higher education lies primarily with the federal states; the Federal Government has power to legislate only in relation to university entry and degrees.1 in intro na degrees toevoegen: With the implementation of new public management the goal is to reduce state control and to give higher education institutions greater autonomy. Performance indicators and agreements on targets are elements of the new governance model for higher education.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Prestatieafspraken

Rust zonder stilstand

Arne Brentjes

Thema 2014, nummer 5

Tot de opmerkelijkste bepalingen in de Hoofdlijnenakkoorden die de vereniging van universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen eind 2011 sloten met het ministerie van onderwijs, hoort de afspraak dat het eerste studiejaar wekelijks minstens twaalf contacturen telt. Het opmerkelijke was dat universiteiten en hogescholen dezelfde norm afspraken, terwijl zij flink verschillende normbedragen per student krijgen (6567 respectievelijk 8189 euro). Dat roept de vraag op welk kos- tenbewustzijn aan de akkoorden ten grondslag ligt – een vraag die zich wel vaker opdringt bij de toenemende be- moeienis van de politiek met de sector.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering | Prestatieafspraken

Studentzelfregie in het hoger onderwijs

Jan Willem van den Boogert

Thema 2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Competentiegericht onderwijs | Prestatieafspraken | Professionalisering

Studentzelfregie in het hoger onderwijs (2)

Jan Willem van den Boogert

Thema 2019, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Competentiegericht onderwijs | Prestatieafspraken | Professionalisering

sidebar afbeelding
cover tijdschrift

2018, nummer 3

Taalkwesties in het hoger onderwijs