Zoeken op trefwoord 'Redactioneel'

Macrodoelmatigheid

Duco Adema, met dank aan Chiel Renique en Ton van Weel

Thema 2012, nummer 2

Redactioneel

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Hoofdredactioneel

Sijbolt Noorda

Thema 2014, nummer 5

Cijfers liegen niet. Landen en regio’s met een goed opgeleide beroepsbevolking gaat het beter dan daar waar het scholingsniveau lager ligt. Wie zich wil voorbereiden op een welvarende toekomst doet er goed aan in onderwijs te investeren. Een land dat dit nalaat zal er ooit een prijs voor betalen. Klagers over de hoge kosten krijgen steevast het belegen citaat om de oren: “If you think education is too expensive, try ignorance.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Macrodoelmatigheid

Duco Adema, met dank aan Chiel Renique & Ton van Weel

Thema 2013, nummer 2

Is het onderwijsaanbod van hogescholen en universiteiten doelmatig? Hoe sturen we op macrodoelmatigheid van het aanbod? Kunnen sectoren en instellingen het zelf beter? Verschillende, soms tegenstrijdige belangen treden in deze discussie telkens op de voorgrond. Instellingen blijken soms zelf moeizaam tot afspraken te komen. De overheid vraagt om instellingen die excelleren en zich profileren, maar het opleidingenaanbod wordt gereguleerd. Ook het werkveld geeft verschillende signalen af voor bijvoorbeeld wel of geen nieuwe opleiding. In deze uitgave van TH&MA acht artikelen over dit onderwerp.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Hoofdredactioneel

Sijbolt Noorda

Thema 2015, nummer 1

Onderwijsvernieuwing heeft geen gemakkelijk leven. Haar woon- of verblijfplaats zijn beleidsbrieven of decreten, onderzoeksrapporten en handboeken. Ze staat meestal opgesteld naast andere ing-woorden als flexibilisering, digitalisering en modernisering. Komt ze van hogerhand, dan wordt haar nut en noodzaak steevast betwist. Ontstaat ze in de praktijk van alle dag, dan telt ze niet of nauwelijks mee.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Hoofdredactioneel

Sijbolt Noorda

Thema 2015, nummer 2

Toegang tot hoger onderwijs is een kwestie van kiezen of gekozen worden. Een egalitaire samenleving hecht aan vrije keuze en gelijke kansen voor iedereen. In een competitieve samenleving zijn selectie en gekozen worden de gewoonste zaak van de wereld. Zoals het eraan toe gaat in Japan, is in Vlaanderen vooralsnog ondenkbaar. In de praktijk van de meeste open democratieën ligt het niet zo zwart-wit. Het egalitaire gedachtengoed wordt gemengd met allerlei voorkeuren en specifieke doelstellingen om achterstanden te compenseren of uitmuntendheid te stimuleren. Kijk maar naar Nederland. Anderzijds stellen competitieve modellen hun selectiemethoden voortdurend bij om gewenste resultaten te bereiken en introduceren quota om minderheden te bevoordelen. Zoals in de Verenigde Staten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Streven naar eenvoud

Wim Leybaert

Thema 2015, nummer 3

Tot diep in de twintigste eeuw bemoeide de overheid zich tot in de kleinste details met het hoger onderwijs. Sinds de jaren negentig bezitten de instellingen beduidend meer autonomie en speelruimte. Maar de omslag in het sturingsmodel is onvolledig geweest, betoogt Wim Leybaert. ‘De tijd lijkt mij rijp om het sturingsprincipe te onderwerpen aan een zeer grondige evaluatie door gedegen systeemanalisten.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Hoofdredactioneel

Sijbolt Noorda

Thema 2014, nummer 3

Opleiding en arbeidsmarkt’ leek ons wel een goed onderwerp voor onze jaarlijkse conferentie. Er doken steeds geregelder negatieve cijfers op over de arbeidsmarktkansen van hogeropgeleiden. Zou dat nog een gevolg zijn van de financiële crisis? Of was het de indicatie van een structurele frictie? In beide gevallen een kwestie die opleiders zou interesseren, dachten we.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Hoofdredactioneel

Sijbolt Noorda

Thema 2015, nummer 4

Buitenlandse betrekkingen. Samenwerken over de grens. Leermiddelen van elders. De internationale dimensie is voor docenten, onderzoekers, bestuurders en beleidsmakers in het hoger onderwijs vanzelfsprekend. Gesneden koek. Tegelijkertijd is de wereld van het onderwijs – het tertiair onderwijs incluis – in hoge mate nationaal cultuurgoed, gestempeld en beheerst door eigen tradities en taboes, ingeslepen voorkeuren en verhoudingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Hoofdredactioneel

Sijbolt Noorda

Thema 2015, nummer 5

"Meneer, een hoogleraar werkt niet aan een kantoor- meubel.”
Onze faculteit zou binnenkort verhuizen, naar de bovenste verdieping van het nieuwste en grootste gebouw van de stad. Ik had als jong assistent de opdracht gekregen een inrichtingsvoorstel te maken. En geheel in de geest van de nieuwe tijd – we schrijven 1971 – had ik de bru- taliteit alle medewerkers in dezelfde stijl te willen huisves- ten. Op afgemeten toon werd me door de decaan te verstaan gegeven dat ik er niets van begrepen had. Een hoogleraar werkt niet aan een kantoormeubel. Verschil moet er zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Hoofdredactioneel

Sijbolt Noorda

Thema 2016, nummer 1

Uw hoofdredacteur beschikt over een zoldertje waarop zich in vele tientallen dozen grofweg geordend oude jaargangen van tijdschriften bevinden. Van Schakend Nederland tot Hermeneus. Ook eerdere edities van Th&ma hebben daar hun laatste rustplaats gevonden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Opleiding splijt samenleving

Sijbolt Noorda

Thema 2016, nummer 2

Ineens zie je het overal, heeft iedereen het erover. Een modieus thema, een buzzword, een kakelverse trend, of een stokoud onderwerp dat een comeback maakt. In Nederland en ook in Vlaanderen is het fenomeen de afgelopen maanden in volle glorie waar te nemen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Tien jaar bama

Duco Adema

Thema 2008, Nummer 5

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Kwaliteit en selectie

Duco Adema, met dank aan Ib Waterreus en Hans van Hout

Thema 2011, nummer 5

Redactioneel

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Deeltijdonderwijs: einde of nieuw begin?

Olchert Brouwer

Thema 2013, nummer 3

In de media leek het even dat er een einde aan het deeltijdonderwijs zou komen. Dat werd tijd, was mijn eerste reactie. Eindelijk echt fulltime studeren. Want we kennen in het Nederlandse hoger onderwijs nu vrijwel alleen maar deeltijdonderwijs. Er zijn zoveel andere tijdrovende activiteiten als je studeert, dat velen niet anders dan parttime kunnen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Goed bestuur

Duco Adema

Thema 2013, nummer 4

Het afleggen van verantwoording door de besturen van hoge- ronderwijsinstellingen is net als die van talloze andere semi- publieke organisaties niet meer weg te denken. Goed bestuur omvat de verantwoording aan peers zoals tijdens accreditaties, verantwoording aan stakeholders, zoals vertegenwoordigers van de werkvelden, en verantwoording aan studenten zoals onder andere tot uiting komt in de Nationale Studenten Enquète. Toch blijft er een spanningsveld tussen enerzijds de verwachtingen van vooral politiek en media en anderzijds wat bestuurders kunnen waarmaken, vooral in tijden van incidenten. In deze uitgave van TH&MA enkele beschouwingen over goed bestuur en governance.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Redactioneel

Focus op onderzoek

Duco Adema

Thema 2013, nummer 5

In de afgelopen jaren zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest op het terrein van onderzoek. Instellingen hebben meer focus gelegd op excellentie van wetenschappelijk onderzoek en rankings. Andere financieringsarrangementen zijn ontstaan. De interactie met het bedrijfsleven is toegenomen. Hogescholen hebben een onderzoekstaak gekregen. In deze uitgave van TH&MA artikelen die deze focus nader toelichten en beschouwen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Profilering

Duco Adema

Thema 2010, Nummer 5

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering | Redactioneel

Leven lang leren

Duco Adema

Thema 2010, Nummer 1

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren | Redactioneel

Differentiatie en binariteit

Duco Adema

Thema 2010, Nummer 2

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit | Redactioneel

Investeren of bezuinigen

Duco Adema

Thema 2010, Nummer 3

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Waarden van leiderschap in het hoger onderwijs

Duco Adema

Thema 2009, Nummer 4

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

25 jaar hogeronderwijspolitiek en verder

Frans de Vijlder en Duco Adema

Thema 2009, Nummer 3

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Innovatie

Duco Adema

Thema 2009, Nummer 1

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Redactioneel

Excellentie versus massaliteit

Duco Adema

Thema 2008, Nummer 1

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Leren van het bedrijfsleven

Duco Adema

Thema 2008, Nummer 2

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Religie in het hoger onderwijs

Duco Adema

Thema 2007, Nummer 5

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Studiesucces

Hans van Hout, Ton van Weel, Duco Adema

Thema 2011, Nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Vakmanschap

Duco Adema,

Thema 2011, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Reputatie, marketing en beeldvorming

Duco Adema, met dank aan Frans de Vijlder, Ton van Weel, en Jeroen Bartelse

Thema 2012, nummer 3

Redactioneel

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Rankings

Duco Adema

Thema 2009, Nummer 5

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Vlaamse hogescholen weldra universiteit?

Duco Adema en Ton van Weel

Thema 2009, Nummer 2

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Onderwijsvernieuwing revisited

Duco Adema

Thema 2008, Nummer 3

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Terug naar de campus

Duco Adema

Thema 2008, Nummer 4

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

De fusies voorbij?

Duco Adema

Thema 2007, Nummer 4

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Sturen met geld

Duco Adema

Thema 2006, Nummer 4

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering | Redactioneel

Studievoorlichting

Duco Adema

Thema 2006, Nummer 5

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Speerpunten en topsectoren

Duco Adema

Thema 2011, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Hoofdredactioneel

Sijbolt Noorda

Thema 2015, nummer 3

Onzekerheid. Ambiguïteit. Onvoorspelbaarheid.
Dit drietal mijden beleidsmakers, bestuurders en be- oordelaars als de pest. Niet weten of doelen worden gehaald, criteria van toepassing zijn of uitkomsten
vaststaan is onaangenaam. Dat deze drie juist van lastige en complexe programma’s en projecten het vaste gezelschap zijn, doet daaraan niet of nauwelijks af.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Zorg voor kwaliteit

Duco Adema

Thema 2010, Nummer 4

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Overhead

Duco Adema

Thema 2007, Nummer 1

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Overhead | Redactioneel

Shared Service Centers

Duco Adema

Thema 2007, Nummer 2

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel | Shared Service Centers

Het hoger onderwijs mag niet op zijn lauweren rusten

Sijbolt Noorda

Thema 2014, nummer 3

Te lang vasthouden aan oude recepten is een van de klassieke oorzaken van functieverlies en stagnatie. Het hoger onderwijs, vindt Sijbolt Noorda, kan zich dat niet permitteren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Marketing | Redactioneel

Valorisatie

Serge Simon

Thema 2011, Nummer 1

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel | Valorisatie

Boekenrubriek

Redactie

Thema 2014, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Zoeken in het woud van data

Dataredactie

Thema 2015, nummer 3

Th&ma’s dataredactie koos uit de databanken voor het hoger onderwijs haar (voorlopige) favorieten. Waar kun je als onderzoeker of beleidsmaker het beste terecht voor nuttige cijfers en inspirerende grafieken?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Boeken en bladen

Thema 2015, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen | Redactioneel

Datarubriek

Reinout van Brakel

Thema 2015, nummer 1

Meekijken op het dashboard

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Boeken en bladen

Pim Breebaart, Ib Waterreus, Jeroen Huisman

Thema 2014, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Datarubriek

Thema 2015, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel